ALGEMENE VOORWAARDEN

WORKSHOPS EN OPDRACHTEN 

Aflasten en annuleren

Ilse Spijkers Art behoudt zicht het recht voor om een workshop of cursus te allen tijde af te lasten. Ik doe er alles aan om dit te voorkomen, maar wanneer dit gebeurt, krijgen de ingeschreven deelnemers van de betreffende workshop/cursus het betaalde workshop-/cursusbedrag teruggestort.

Annuleer je meer dan een week voor aanvang van de betreffende workshop/cursus, krijg je, als je al betaald hebt, het volledig betaalde bedrag retour.  Annuleer je echter binnen 1 week voor aanvang van de betreffende workshop/cursus, dan krijg je 50% van het betaalde bedrag terug.  Annuleer je binnen 24 uur voor aanvang, dan kan ik je het betaalde workshop/cursusgeld helaas niet meer terugstorten.

Inschrijven en betalen

Je deelname aan een workshop of cursus is pas definitief wanneer je betaling binnen is. Als je je hebt opgegeven, maar je betaling staat niet binnen 48 uur voor aanvang van de workshop of cursus op mijn bankrekening, dan vervalt je inschrijving en kan ik je plaats aan iemand anders geven.

De workshops en cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen. Mocht een workshop of cursus niet doorgaan dan hoor je dat uiterlijk 1 dag voor aanvang per email. Je ontvangt dan het betaalde workshop- of cursusbedrag voor deelname uiteraard retour.

Aansprakelijkheid

Tijdens de workshops en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op je kleding of spullen. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk, dus denk er altijd aan om oude kleding aan te trekken als we gaan werken met bijvoorbeeld verf, inkt of houtskool. Ik kan je kleding of andere eigendommen niet vergoeden als deze door de gebruikte materialen bevuild of beschadigd raken.

Ilse Spijkers Art aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan heeft Ilse Spijkers Art het recht om deze persoon te verwijderen alsmede deelname aan volgende workshops of lessen van de cursus te weigeren. Hierbij volgt geen restitutie van het workshop-/cursusgeld.

Overig

Ilse Spijkers Art behoudt zich het recht voor om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen. Ook kan ik de prijs voor deelname aan de workshops en cursussen aanpassen indien aanvullende kosten dit noodzakelijk maken om de workshop/cursus doorgang te kunnen laten vinden. Uiteraard zal ik de deelnemers van de betreffende workshop/cursus hiervan op de hoogte stellen.

OPDRACHTEN

Ilse Spijkers Art heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden of de inhoud van haar website te wijzigen en of aan te passen.

Voor jou is steeds de versie van toepassing die gold bij de opgave van jouw bestelling.

  • Op het moment dat ik aan jouw opdracht kan gaan beginnen neem ik contact met je op en vraag ik je een aanbetaling te doen van 50% van het totaal bedrag, exclusief eventuele kosten voor transport. Zodra ik dit heb ontvangen zal ik starten.
  • Een uitgebrachte offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken.
  • Dit bedrag wordt niet terug betaald wanneer je besluit het werk niet te kopen. Reden hiervoor is dat ik mijn materialen heb moeten aanschaffen en de nodige tijd heb besteed aan het maken van de tekening of het schilderij.
  • Van te voren geef ik een schatting van de verwachte levertijd, de mogelijkheid is dus aanwezig dat dit iets sneller, maar ook iets langer kan zijn.
  • Wanneer je besluit het werk niet af te nemen blijft het in mijn eigendom en ben ik vrij om deze te verkopen en/of tentoon te stellen.
  • Zorg ervoor dat je toestemming hebt van de persoon die de foto(‘s) heeft gemaakt die aangeleverd worden.
  • Wanneer ik toestemming krijg om de opdracht uit te voeren, krijg ik hiermee tegelijk toestemming om foto’s van het werkproces en het eindresultaat rechtenvrij te gebruiken en te publiceren ter promotie.
  • In principe is een tekening/schilderij een product wat een lange levensduur heeft, echter het is een zeer kwetsbaar medium. Veranderingen aan de tekening/het schilderij ten opzichte van hoe het is bij levering vallen daardoor niet onder de garantie.
  • Tijdens het proces, als de afronding van de tekening/het schilderij nadert, stuur ik je een foto. Deze mag je dan beoordelen en aangeven of je nog eventuele kleine aanpassingen zou willen. Binnen de prijs voor jouw opdracht valt; 2 maal een kleine aanpassing. Wanneer dit meer dan 2 keer moet gebeuren of het is een grote aanpassing, worden hier extra kosten voor gerekend.
  • Op het moment dat je tevreden bent met het eindresultaat en het overige deel van de betaling is afgerond, is het werk van jou. De wijze waarop de overdracht plaatsvindt kunnen we bespreken.

Wanneer er foto’s van het werk naar buiten gebracht worden, zou ik hiervan graag op de hoogte gesteld worden. Ook kan ik het erg waarderen als mijn naam daarbij vernoemd wordt.